สินค้าโอทอป
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
  ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-district-ssk.com
 
 
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับอำเภอ
 
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
บทบาทหน้าที่
แผนงานโครงสร้างสำคัญ
งบประมาณ
บุคลากร
 
โครงสร้างองค์กร
นายอำเภอ
พนักงาน/บุคลากร
งานจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-gp
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาอำเภอ
การบริการประชาชน
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง
  รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2565     รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2565     รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565      
 



นายนพนันท์ บุญคล้าย นายอำเภอศิลาลาด เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น บุคลากร และพบปะผู้บริหาร บุคลากรส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหา และเสนอแนะการปฏิบัติงานในพื้นที่ อบต.คล...


นายนพนันท์ บุญคล้าย นายอำเภอศิลาลาด พร้อมด้วยนายก อบต.และเจ้าหน้าที่ อบต.คลีกลิ้ง ลงพื้นที่บ้านโพธิ์ ม.8 ต.คลีกลิ้งเยียมครัวเรือนผู้ยากไร้ ผู้พิการเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล...
22 มิ.ย. 2565 (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)
11 เม.ย. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแห่พระธาตุประกาศธรรม สักการะและสรงน้...
9 ส.ค. 2564 ประกาศจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
22 มี.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองศิลาลาด และพระพุทธศิ...
5 ม.ค. 2564 โรครากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง
25 ก.ย. 2563 ประกาศอำเภอศิลาลาด เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคักเลือกเป็นลูกจ้า...
17 ก.ย. 2563 ประกาศอำเภอศิลาลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวล...
30 พ.ย. 2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2565
31 ต.ค. 2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2565
1 ส.ค. 2565 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565
31 พ.ค. 2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2565
2 พ.ค. 2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565
3 มี.ค. 2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565
3 มี.ค. 2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565
 
 
 
 
8 ธ.ค. 2564 ...
4 มิ.ย. 2563 ทดสอบระบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Loading...
 
 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 94381 คน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน