สินค้าโอทอป
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
  ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-district-ssk.com
 
 
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับอำเภอ
 
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
บทบาทหน้าที่
แผนงานโครงสร้างสำคัญ
งบประมาณ
บุคลากร
 
โครงสร้างองค์กร
นายอำเภอ
พนักงาน/บุคลากร
งานจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-gp
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาอำเภอ
การบริการประชาชน
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง
  แผนพัฒนาอำเภอ ปรับปรุง 2564     รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564     ...      
 การจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ...


"วันมหิดล" อ.ศิลาลาด เร่งฉีดวัคชีนฯ......
9 ส.ค. 2564 ประกาศจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
22 มี.ค. 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองศิลาลาด และพระพุทธศิ...
5 ม.ค. 2564 โรครากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง
25 ก.ย. 2563 ประกาศอำเภอศิลาลาด เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคักเลือกเป็นลูกจ้า...
17 ก.ย. 2563 ประกาศอำเภอศิลาลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวล...
11 ก.ย. 2563 ประกาศอำเภอศิลาลาด เรื่องยกย่องบุคลลผู้ทำความดี
26 ส.ค. 2563 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ
4 ม.ค. 2565 รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564
30 พ.ย. 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2564
1 ก.ย. 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2564
1 ก.ค. 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564
31 พ.ค. 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564
30 เม.ย. 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564
1 เม.ย. 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564
 
 
 
 
8 ธ.ค. 2564 ...
4 มิ.ย. 2563 ทดสอบระบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Loading...
 
 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 65713 คน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน