สินค้าโอทอป
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
  ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-district-ssk.com
 
 
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับอำเภอ
 
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
บทบาทหน้าที่
แผนงานโครงสร้างสำคัญ
งบประมาณ
บุคลากร
 
โครงสร้างองค์กร
นายอำเภอ
พนักงาน/บุคลากร
งานจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-gp
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาอำเภอ
การบริการประชาชน
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุง
องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง
  รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564     รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564     havked      
 จิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้...


พิธีเทปูนส่วนเศียร พระพุทธศิลาลาดมงคล...
5 ม.ค. 2564 โรครากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง
25 ก.ย. 2563 ประกาศอำเภอศิลาลาด เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคักเลือกเป็นลูกจ้า...
1 มี.ค. 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564
28 ม.ค. 2564 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564
 
 
 
 
4 มิ.ย. 2563 ทดสอบระบบข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4 มิ.ย. 2563 ทดสอบระบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Loading...
 
 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 13820 คน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน