ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-district-ssk.com
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 มิ.ย. 2565    (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 30
  11 เม.ย. 2565    เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแห่พระธาตุประกาศธรรม สักการะและสรงน้ำพระพุทธศิลาลาดมงคล ประจำปี 2565 68
  9 ส.ค. 2564    ประกาศจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 181
  22 มี.ค. 2564    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองศิลาลาด และพระพุทธศิลาลาดมงคล 223
  5 ม.ค. 2564    โรครากเน่าโคนเน่าในมันสำปะหลัง 219
  25 ก.ย. 2563    ประกาศอำเภอศิลาลาด เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคักเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 1697
  17 ก.ย. 2563    ประกาศอำเภอศิลาลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 265
  11 ก.ย. 2563    ประกาศอำเภอศิลาลาด เรื่องยกย่องบุคลลผู้ทำความดี 165
  26 ส.ค. 2563    รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 198
  30 ก.ค. 2563    ประกาศอำเภอศิลาลาด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "เปิดเกาะเสียว วิ่งพาเที่ยวศิลาลาด" ประจำปี 2563 185

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 84562 คน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน