สินค้าโอทอป
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
  ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-ssk.com
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


พิธีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ


นายกองโท ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ"คนดีศรีศิลาลาด" ประจำปี 2565 โดยมีนายอำเภอศิลาลาด เป็นประธานฯ และมี พระครูสิริบุญกิจ เจ้าคณะอำเภอฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ หอประชุมฯ ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อ ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ เมื่อ 1 ก.ย.2565
ผู้เข้ารับเกียรติบัตรฯ" จำนวน 265 ราย
1.ประชาชนและส่วนราชการฯ จำนวน 235 ราย
2.พระสงฆ์ในอำเภอศิลาลาด จำนวน 30 รูป
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้วยดี จาก พระปลัดจรัน อนังคโณ รองเจ้าคณะอำเภอฯ ดร.คุณแม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ นายก อบต.ทั้ง 4 แห่ง หัวหน้าส่วนราชการ จนท.พี่น้องประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฯ ทุกๆท่าน